Vägverket, Sverige: www.vagverket.se.
Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over håndbøker, veiledninger og rapporter som omhandler gjenbruk. Mange nedlastbare. Se f.eks. "Handbok för återvinning av asfalt", Publikation 2000:93: http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/ATB/atb_vag/Publikationer/asfaltater.pdf .